کارخانه آجاق گاز سازی تکنولایو

برق صنعتی
تابلو اصلی ورودی تابلو توزیع تابلو های فرعی
کابل کشی و لدر کشی صنعتی شبکه و سیستم پیجینگ
مرکز تلفن و نصب دوربین مداربسته و اجرای ارت استاندارد

مشتری کارخانه تکنولایو
مجریآماج حفاظ
تلگرامWood, Paper
اینستاگرامxtemos.com/wood