دهیاری اسکندری

گروه فنی مهندسی آماج خفاظ

نصب دوربین های سطح شهر و انتقال تصویر آنها

10 عدد دوربین مداربسته

6 دوربین نظارتی

تعداد

4 دوربین پلاک خوان

پروژه های مرتبط