در حال بارگزاری...

دسته بندی "بیسیم"

۱۹مهر

انواع بی سیم ها

توسط مدیر

در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکثرا با نام بیسیم به عنوان یکی از وسایل ارتباطی آشنایی دارید. بیسیم یک نوع رادیو است که برخلاف رادیو که تنها گیرنده ‌است، یک دستگاه فرستنده-گیرنده است.

 

– تقسیم بندی بیسیم ها از لحاظ نوع ساخت:

1- بیسیم‌های دستی معمولی

2- بیسیم‌های دستی آی اس (ضد گاز)

3- بیسیم‌های دستی ضد انفجار (ای ایکس)

4- بیسیمهای خودرویی

5- بیسیمهای دریایی

 

– تقسیم بندی از جهت نوع استفاده:

1- بی سیم های مجاز : طبق استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمهوری اسلامی ایران بیسیم هایی که با فرکانس های ثابت، مشخص و غیرقابل تغییر و دارای برد کوتاه، مورد تایید واحد استاندارد این سازمان و همچنین از مبادی قانونی وارد کشور شده باشند برای عموم مجاز می باشد

2- بیسیم های غیرمجاز : سایر بیسیم ها و تجهیزات برد کوتاه در ایران که خارج از استانداردهای تعیین شده باشند، جزو وسایل ارتباطی ممنوع محسوب می شوند.