در حال بارگزاری...

شهرداری مسجدسلیمان

تجهیز سالن کنفرانس شهرداری مسجد سلیمان به سیستم صوتی

 

 

نصب دوربین های تحت شبکه شهرداری مسجد سلیمان