در حال بارگزاری...

سردخانه موادغذایی زاگرس

رادیوهای انتقال وایرلس تصاویر به فاصله 10 کیلومتر

[aigpl-gallery id=”5691″]

نصب 32 عدد دوربین تحت شبکه هایک ویژن و انتقال وایرلس تصاویر

[aigpl-gallery id=”5697″]