در حال بارگزاری...

دهیاری اسکندری

نصب دوربین های پلاک خوان سطح جاده بر روی دکل های مونوپل استاندارد در محور ورودی و خروجی روستای اسکندری