در حال بارگزاری...

دانشگاه بین المللی چابهار

تجهیز سالن همایشات دانشگاه بین المللی چابهار به سیستم صوت، دیتاشو و دوربینهای تحت شبکه